Her er nogle perfekte tips til at gøre en videokonference god

Hvad er fordelene ved en videokonference?

At det foregår i real tid; at man kan se hinanden, selvom man ikke er fysisk tilstede sammen; at man sparer tid og penge på transport; at man løbende i moderne tider kan sende filer til hinanden og vise plancher, PowerPoints og andet, mens mødet foregår.

Hvad er så ulemperne ved det?

Der kan være dårligt signal fra de enkelte deltagere; desto flere deltagere, desto sværere bliver det at holde overblikket, signalet og fokus; man kan få svært ved at høre hinanden, fordi man taler i munden på hinanden; en eventuel tidsforskel kan gøre det bøvlet for alle at deltage?

Så hvad skal man gøre for at få det bedste ud af en videokonference?

Det er vi her til at forklare dig i denne artikel!

Som det vigtigste er det at have fastlagt et bestemt tidspunkt for mødet til en videokonference, som også tager højde for en mulig tidsforskel, hvis denne komme i spil.

Kan man ikke deltage fra et sted, hvor der er godt signal umiddelbart, så gør dit for, at du kan besøge nogle eller låne et internetsignal med WiFi, der gør, at du ikke får løbende problemer undervejs eller kan minimere dem.

Dette gøres blandt andet ved ikke at være på farten imens, så lad ikke en videokonference foregå over din smartphone i toget.

Lav eventuelt en dagsorden, der inkluderer, hvem der taler hvornår, så man ikke risikerer, at folk begynder at tale i munden på hinanden, for en forsinkelses i signalet kan gøre, at selvom det hele foregår lige nu, så gør den lille forsinkelse, at alle deltagerne mere eller mindre bliver forvirrede, når der bliver talt i munden på hinanden.

Hav afsat den nødvendige tid til mødet med en ekstra bagkant, men lad være med at trække mødet i langdrag, for hvis man ved, hvordan koncentrationen begyndet at dale, når folk er fysisk med til et møde, så forestil dig lige distraktionerne, når man er til møde gennem en skærm.