advertorial

Som hus eller sommerhusejer, er det din pligt at sikre at din del af det danske kloaksystem fungerer perfekt og er du i tvivl om hvorvidt kloakken er stoppet eller hvis det er begyndt at lugte af kloak. Du vil ikke være i tvivl, hvis det sidste er tilfældet. 

Derfor skal du kontakte en autoriseret kloakmester og få ham til at lave en TV-inspektion af kloakken. Det kunne f.eks. være en kloakmester i Skive, der undersøger din del af kloakken. TV-inspektionen vil vise om der er noget galt og hvis det viser sig at der er et hul eller en forstoppelse et sted i kloakken, vil kloakmesteren kontakte dig og fortælle, hvad der skal ordnes, så du ikke kommer hjem til en overraskende stor regning.

Kloakker og sundhed

Som nævnt er det din pligt at sørge for, at din del af kloaksystemet er i orden. At vores kloak altid er i orden er vigtig for vores almen sundhed og sikre at der ikke kommer rotter. Rotter anser kloaksystemet som en ideel rede og det vil øge risikoen for at de bringer smitte med fra andre dyr til mennesker. 

Er der tegn på rotter ved en TV-inspektion, skal du kontakte kommunens skadedyrbekæmper, som vil komme og iværksætte en bekæmpelse af rotterne. Det er gratis, da der betales via ejendomsskatten.

Vores nuværende kloaksystem er kun omkring 150 år gammel og det er endnu ikke alle der er en del af kloaksystemet. Tyndt befolket områder og sommerhusområder mangler stadig. Her vil de typisk have en samletank og så vil en kloakmester eller en slamsluger komme og tømme tanken, når den er fuld. For at få en samletank gravet ned på din grund, skal du have en tilladelse fra kommunen og du skal have en autoriseret kloakmester til at udføre det lovpligtige kloakarbejde, for ellers kan tanken ikke blive godkendt.