Til dagligt bor du i det midt-jyske og har derfor både bopæl, familie og venner her, og måske driver du endda også virksomhed herfra, hvorfor du har allieret dig med en revisor i Viborg, som du har stor tiltro til, baseret på tidligere gode oplevelser, hvad du desuden også har hørt fra andre.

Derfor tager denne revisor sig af opgaver, der både dækker det private med dødsbo, huskøb med videre, men revisoren er også indeover, når der skal tages beslutninger i dit firma, hvis I for eksempel har fået en sag på nakken, eller der bare skal udredes nogle kontrakter eller udfærdiges nogle bestemte af slagsen.

Sådan en revisor er uvurderlig, fordi vedkommende forstår sig på, hvad man har af behov, og vedkommende har måske fulgt med i en årrække, hvad der sker i ens tilværelse på det private og mere offentlige aspekt af ens liv.

Man har stor tillid til denne revisor, som man ikke er bange for at lukke ind i ens liv, og man oplever ikke, at vedkommende blander sig unødigt eller hypper sin egen kage til egen gavn, hvor det ellers kunne være en fordel for vedkommende.

Dog kan du så måske spørge dig selv, om du driver rovdrift på vedkommende?

At du slet og ret føler, du er blevet så afhængig af den her revisor, at du ikke kan tage en større beslutning selv, uden du skal have vedkommende indover på besyv.

Nogle gange skal du måske lige overveje, om en given sag kan klares, uden revisoren skal tilkaldes, eller du kan se på tidligere sager, hvad man gjorde i lignende tilfælde, så du ikke tror, at du partout skal have revisoren til at hjælpe dig hver gang.

Prøv eventuelt med mindre sager, hvor vedkommende ellers plejer at være med, om du kan klare sagen selv, og så prøv med større sager senere – revisoren er nok altid parat ude i kulisserne.